ki

| 0

預設格位標記(default case marker)。 採集自甲仙埔、山杉林、大丘園、匏仔寮、大庄、荖濃。

例句:

 • Ukan ki huvok.
  「吃飯。」(採集自大庄)
 • Ukan ki ta-u.
  「吃飯酒。」(採集自甲仙埔)
 • Ukan ki tao.
  「喝酒。」(採集自山杉林、大丘園一帶)
 • Maput ki taok.
  「吃飯。」(採集自山杉林、大丘園一帶)
 • Mizoa kawa-ki bi-in ukita.
  「*來看弟弟嗎?」(採集自大庄)
 • Makahanlu ki tara.
  「*換新公廨。」(採集自匏仔寮)
 • Puaha ki tao.
  「*裝滿了酒的匏仔。」(荖濃)